Texty na svadobné oznámenia

So1

Dovoľujú si Vám oznámiť, že dňa 19. júna 2016 o 16.00 hod. uzavrú manželstvo v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

So2Oznamujú celému svetu jednu prostú krásnu vetu:  „Budeme sa brať“  7. mája 2014 o 16. hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

So3Si dovoľujú oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročia 25. septembra 2015 o 16. hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

So4Oznamujú, že dňa 22. mája 2016 o 17.00 hod. si sľúbia lásku a vernosť v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

So5Si povedia svoje „ÁNO“ dňa 16. januára 2016 o 13.00 hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

So6Naša láska bude spečatená manželstvom dňa 20. marca 2016 o 17.00 hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

So7 Vstúpia do spoločného života v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline dňa 20. januára 2015 o 17.00 hodine,
keď pred Bohom spečatia svoj manželský sľub.

So8Chceme Vám všetkým na vedomie dať, že sa budeme z lásky brať. Dňa 29. júna 2015 o 17.00 hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

So9 Sa rozhodli spojiť svoje životy putom manželským dňa 17. októbra 2016 o 17.00 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

S10Rodine a známym tajomstvo naše prezradíme, že stav slobodný za manželský vymeníme a spoločné Áno vyslovíme 6.mája 2016 o 15.00 hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

S11Vám s radosťou oznamujú, že dňa 3. augusta 2016 o 16:30 hod. spoločný život začínajú v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

S12Svojim blízkym a známym  tajomstvo prezradíme, že stav slobodný dňa 3. mája 2016 o 15. hodine  v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline za manželský vymeníme.

S13Spoločnou cestou ísť,  v láske svoj život žiť  splniť si krásny sen to všetko sa začne v tento deň: 22. júla 2015 o 16. hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

S14Slovko “áno” vyslovíme, prstene si vymeníme a bozkom všetko spečatíme 18. júla 2016 o 15:00 hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

S14Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať, preto 11. apríla 2015 o 16. hodine  chceme svoju lásku bozkom spečatiť  a spoločným menom sa podpísať v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

S16V najkrajšej chvíli svojho života  oznamujeme všetkým svojim známym, že 22. augusta 2015 o 16. hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline sa prvýkrát podpíšeme spoločným menom.

S17Oznamujú, že spoja svoje životné cesty v cestu jedinú.  Dňa 16. júna 2014 o 17. hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

S18Si dovoľujú oznámiť, že v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline dňa 22. novembra 2016 o 17. hodine  bude nášmu rozhodnutiu uzavrieť manželstvo požehnané.

P19S radosťou všetkým oznamujeme, že 11. septembra 2016 o 16. hodine,
by sme radi za vašej prítomnosti  vstúpili do stavu manželského
v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

S20Manželstvo duší je láska, práve ona tak čistá a krásna bude viesť pred oltár naše kroky, aby nám Boh požehnal na večné veky. Pred Jeho tvár sa postavíme a svojim vrúcnym áno potvrdíme našu lásku dňa 3. augusta 2016 o 15.00 hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.